Lid worden

U kan zich nog steeds opgeven als lid voor periode 2022-2023 via storting op ons rekeningnummer
BE92 7330 1192 0623 met vermelding "lidgeld MKD 2022-2023"