Navorming

Datum Onderwerp Spreker Rubriek CP
05/10/2023 De New Deal: een derde financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde Prof. Ann Van den Bruel
(huisarts in Antwerpen en hoogleraar aan de KU Leuven)
6 2
Titel bijscholing: De New Deal: een derde financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde
Omschrijving: Huisartsen kunnen nu kiezen uit 2 financieringsmodellen: het prestatie-gebaseerde model en het forfaitaire model. De meeste praktijken worden gefinancierd in het prestatie-gebaseerde model waar honoraria voor consultaties, huisbezoeken, technische prestaties ongeveer 80% van het inkomen vertegenwoordigen en andere betalingen zoals het GMD en premies ongeveer 20%. In het andere financieringsmodel, het forfaitaire model, worden huisartsen betaald per ingeschreven patiŽnt en worden enkel honoraria uitgekeerd voor technische prestaties. Veel huisartsen hebben het gevoel dat geen van beide modellen een goed antwoord biedt op de uitdagingen van vandaag en die van morgen.

Het werk buiten het directe patiŽntencontact wordt in het prestatiemodel onvoldoende vergoed. Nochtans neemt dit door de vergrijzing en het stijgende aantal patiŽnten met multimorbiditeit sterk toe.

De zorgvraag vanuit de bevolking is ook toegenomen terwijl er op sommige plaatsen minder huisartsen actief zijn.
Samenwerking met verpleegkundigen of andere zorgverleners binnen de praktijk is moeilijk in een financieringsmodel dat gebaseerd is op nomenclatuur voor contacten tussen huisarts en patiŽnt.

Veel huisartsen voelen zich overbevraagd en voeren een patiŽntenstop in. Deze patiŽntenstops maken het voor mensen moeilijk om een nieuwe huisarts te vinden. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een derde financieringsmodel uitgewerkt binnen de New Deal die Minister Vandenbroucke in 2022 lanceerde.

Tijdens deze lezing presenteert Ann Van den Bruel, co-voorzitter van de reflectiegroep die dit nieuwe model uittekende, hoe dit model er precies uitziet, hoe huisartsen kunnen toetreden en wat de consequenties zijn.
Aanvangsuur: 5 Oct 2023 om 20:30
Locatie: PZ Sint-Annendael
Vestenstraat 1
3290 Diest
Tel. 013/380511
Website: http://www.sad.be
Naam spreker: Prof. Ann Van den Bruel  (huisarts in Antwerpen en hoogleraar aan de KU Leuven)
Registratiecode: 23019988
Accreditering? Ja
Rubriek: Ethiek en Economie (6)
Creditpoints: 2 creditpoints

Gelieve in te loggen op de website om u in te schrijven voor deze bijscholing.
Indien u nog niet geregistreerd bent op onze website kan u dit doen door hier te klikken.