Navorming

Datum Onderwerp Spreker Rubriek CP
13/01/2022 Nieuw prenataal zorgpad binnen Oost-Brabant, een unicum! Dr. Ann-Sofie Peeters
(Gynaecologie AZ Diest)
2 2
Titel bijscholing: Nieuw prenataal zorgpad binnen Oost-Brabant, een unicum!
Omschrijving: Alle zorgactoren in regio Oost-Brabant (ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwenpraktijken, kraamzorgorganisaties, Kind en Gezin en vele andere partners binnen Leuven-Tienen-Diest werken nauw samen rond de zwangerschapsopvolging en de zorg na de geboorte, met respect voor de keuze en op maat van elke zwangere.

Voor de uitwerking van een ge´ntegreerd prenataal zorgpad, geco÷rdineerd door De Bakermat, werd er gebaseerd op het algemene principe voor een universele en ge´ntegreerde prenatale opvolging zoals aanbevolen door het KCE (2019). Hierbij is het belangrijk om een optimale gezondheid en veiligheid te garanderen voor iedere zwangere vrouw, afgestemd op ieders behoeften.

Het doel is om een complete, gestructureerde en geco÷rdineerde zorg te bieden met een vlotte overgang vanaf de preconceptieperiode tot de post-partumperiode, van de ene zorgverlener naar de andere en van basiszorg naar gespecialiseerde zorg, ongeacht het risiconiveau van de zwangerschap. Bijzondere inspanningen moeten worden geleverd om kwetsbare vrouwen te bereiken. De prenatale opvolging steunt op drie essentiŰle elementen:
  • Een volledig en ge´ntegreerd prenataal zorgpad
  • Een multidisciplinaire entourage aangepast aan ieders behoeften, die wordt geco÷rdineerd door een zorgco÷rdinator
  • Een zorgplan
In deze voordracht wordt het zorgpad met opvolgschema toegelicht en hoe men dit best toepast in de praktijk.
Aanvangsuur: 13 Jan 2022 om 21:00
Link naar vergadering: enkel beschikbaar indien u ingeschreven bent voor deze bijscholing.
Naam spreker: Dr. Ann-Sofie Peeters  (Gynaecologie AZ Diest)
Registratiecode: 22000448
Accreditering? Ja
Rubriek: Regionale seminaries (2)
Creditpoints: 2 creditpoints

Gelieve in te loggen op de website om u in te schrijven voor deze bijscholing.
Indien u nog niet geregistreerd bent op onze website kan u dit doen door hier te klikken.